Senin, 20 Maret 2023

Alkitab Surat 1 Tawarikh 7 Perjanjian Lama

Halimatu Sadiah
- Sabtu, 28 Januari 2023 | 22:54 WIB
Alkitab (Daniel Christian)
Alkitab (Daniel Christian)

Suku-suku selebihnya

7:1. Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, empat orang.

7:2. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang.

7:3. Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.

7:4. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak.

7:5. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah.

7:6. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang.

7:7. Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang.

7:8. Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.

7:9. Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.

7:10. Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.

7:11. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus.

7:12. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher.

7:13. Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha.

7:14. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead.

Halaman:

Editor: Halimatu Sadiah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berikut 6 Keutamaan Surah An-Nasr

Kamis, 16 Maret 2023 | 01:53 WIB

Catat! Ini Jadwal Puasa Ramadhan 2023

Jumat, 10 Maret 2023 | 17:33 WIB

Doa Nabi Sulaiman guna Menjinakkan Hewan dan Jin

Jumat, 10 Maret 2023 | 00:23 WIB

Simak Doa Setelah Salat Tahajud Beserta Artinya

Kamis, 9 Maret 2023 | 23:32 WIB

3 Waktu yang Tepat untuk Membaca Ayat Kursi

Kamis, 9 Maret 2023 | 23:26 WIB
X